Energiayhtiöt

Henkilökunnan avainten ei haluta kantautuvan työpaikan ulkopuolelle, ulkopuolisia toimijoita on paljon ja kulunhallinnan on oltava läpinäkyvää.

Isännöitsijät

Isännöitävien kohteiden avaimia voi olla paljon, ja niiden turvallisesta säilytyksestä on huolehdittava.

Lentokentät

Henkilökunnan avainten ei haluta kantautuvan työpaikan ulkopuolelle, ulkopuolisia toimijoita on paljon ja kulunhallinnan on oltava läpinäkyvää.

Sairaalat

Henkilökuntaa, sijaistyövoimaa ja ulkopuolisia toimijoita voi olla paljon, silti on varmistettava toiminnan tehokkuus ja esim. lääketilojen turvallisuus.

Tuotantolaitokset

Henkilökunnan avainten ei haluta kantautuvan työpaikan ulkopuolelle, ulkopuolisia toimijoita on paljon ja kulunhallinnan on oltava läpinäkyvää.

Vankilat

Avaimet eivät saa kantautua työpaikan ulkopuolelle ja Traka-lokerikoilla voidaan varmistaa esim. työkalujen turvallinen säilytys.

Yliopistot, koulut

Henkilökunnan lisäksi avaimia käyttävät mm. vierailevat opettajat sekä iltakäyttäjät, jolloin on tiedettävä kenellä avaimet ovat viimeksi olleet. Traka-lokerikoilla voidaan ratkaista henkilökunnan ja opiskelijoiden tavaroiden säilytystarpeet.